Storby Marin arrangerte spennende seminar om blå vekst

blå vekst

20. april arrangerte Storby Marin seminaret Blue Growth – Challenges and Opportunities i Brussel. Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger, åpnet seminaret som er et samarbeid mellom Storby Marin, Stavangerregionens Europakontor og regionskontorene til henholdsvis Nord- og Vest-Norge. Seminaret ble arrangert i anledning den årlige sjømatmessen i Brussel.

Blant de omkring 60 tilhørerne, var Storby Marin-byenes delegasjoner til sjømatmessen. Innledere fra Europakommisjonen, fra JPI Oceans og den norske EU-delegasjonen bidro i seminaret som også inneholdt en paneldebatt omkring utfordringene man står overfor med hensyn til å maksimere den blå veksten, ledet av Eivind Helland, leder i Storby Marin.

Juan Ronco fra Europakommisjonen presenterte EU-samarbeidets Blue Growth-strategi som er svært bredt anlagt men tydelig i målet om å skape vekst og sysselsetting. Willem de Moor presenterte JPI Oceans’, som er EU-landenes samarbeid (Norge deltar) på forskning knyttet til bærekraftig havbruk. Han illustrerte vekst-vern-dilemmaet gjennom et pilotprosjekt om de økologiske påvirkningene fra gruvedrift på havbunnen. Lars Erik Nordgaard, næringsråd ved EU-delegasjonen, orientert om status i forhandlingene om et transatlantiske handels- og investeringspartnerskap (TTIP) mellom EU og USA, og mulige konsekvenser for norsk marin og maritim sektor. Trude Drevland, ordfører i Bergen, avsluttet seminaret.

Her finner du seminarprogrammet.