Program for Storby Marin 2018

Sted: Akersgata 64, Auditorium Hovedbølet, Oslo
Dato: 30 januar 2018
Tid: 10:00 – 15:30

Marin magnet – hva skal til? Internasjonal, nasjonal og regional vertskapsattraktivitet for marine næringer.

Havrommet er pekt på som et av de store nasjonale satsingsområdene med sjømatnæringen som en betydelig bidragsyter. Dette både med tanke på sysselsetting og verdiskaping.
Internasjonalt har Norge en viktig rolle både når det gjelder å produsere protein til en stadig voksende befolkning, men også i utviklingen av nye og grønne teknologier og forvaltningspolitikk.

Hva må så Norge, regionene, byene og kommunene gjøre for å oppnå denne ønskede utviklingen?
Hvordan er vi «rigget til en marin satsing? Jobbes det med å skape attraktive arbeidsplasser, tiltrekke talent? Beholde dyrkjøpt kompetanse samtidig som man utvikler ny? Hva er på plass? Hva mangler? Hva kan vi lære fra andre geografier og andre bransjer?

Hvor lykkes vi og hvor må vi bli bedre når det kommer til næringsutvikling i den blå sektor?
De forskjellige forvaltingsnivåene har ulike roller og oppdrag. Er de synkronisert og koordinert for optimal gevinstoppnåelse?

Program:

10:00    Åpning og velkommen v/ styreleder Karl Almås, styreleder Storby Marin

10:20    Norge som «hub» for marin forskning og utvikling, v/ Arne Benjaminsen, assisterende departementsråd      ,NFD

10:45    Trondheim som vertskapsby for nasjonal og internasjonal kompetanse v/ Morten Wolden, rådmann i Trondheim

11:10    Strategier for vertskapsattraktivitet v/ Ida Maria Pinnerød, ordfører i Bodø

11:35    Universitetet i Tromsø som attraktant for internasjonale aktører v/ Anne Husebekk , rektor
12:00    Lunsj

13:00    NMK , «Center of Gravity» v/ daglig leder Kaj B. Westre, Norsk Maritimt kompetansesenter

13:20    Er infrastruktur avgjørende for attraktiviteten? v/ Bjørn Arne Skogstad, SIVA.

13:40    Kritiske faktorer for attraktivitetet. v/ Geir Ove Ystmark, adm.dir. Sjømat Norge

14:00    Kort kaffepause

14:20    Blue Legasea: Hva er attraktivt for internasjonale aktører v/ Wenche Uksnøy, daglig leder Blue Legasea

14:40    Norge, en god attraktant for internasjonale investorer? v/ Hogne Tyssø, Holbergfondene

15:00    Paneldiskusjon ledet av Kathrine Tveiterås (styremedlem og dekan ved UiT) og Kristian Henriksen (NCE Aquatech Cluster)

Panel: Geir Ove Ystmark (Sjømat Norge), Christina Abildgaard (Norges forskningsråd), Eivind Helland (Blue Planet), Jarle Aarbakke (varaordfører i Tromsø), Anne Husebekk (Universitetet i Tromsø)

15:30    Slutt