Storby Marin er en nasjonal forening stiftet av storbyene Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen.
Dette skjedde i Bergen 14.juni 2010 av tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen. Storby Marins oppgave er å arbeide for bedring av rammebetingelsene og vekst av en internasjonalt ledende næring som har vitenskap, mangfold, langsiktighet og tilpasningsdyktighet som bærebjelker.
For å styrke marin verdiskapning skal foreningen særlig bidra til økt samhandling mellom offentlig og privat sektor og FoU institusjoner, samt gjennom nasjonal konsolidering av disse.

Storbyprosjektet ble igangsatt høsten 2004 med problemstillingen: «Hvordan kan storbyene bidra til å gjøre Norge til ett av de mest konkurransedyktige og nyskapende land i verden?» Med bakgrunn i dette fikk universitetsbyene med tilliggende marine klynger ansvaret for å realisere den nevnte ambisjonen. På daværende tidspunkt var det storbyene Kristiansand, Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø som var motoren i prosjektet. Prosjektet var også et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA, KS og Kommunal- og regionaldepartementet.
Storby Marin er en videreføring av dette opprinnelige storbyprosjektet.

Storby Marin foreningen utgjør et nettverk mellom storbyene med universitet og høgskoler som har tydelige biomarine kompetansemiljøer. Sekretariat og lederskap går på omgang med to års virkeperiode. Bergen er sekretariat fra sommer 2012. Som medlemmer opptas kommuner, eller organisasjoner som er oppnevnt/eid av byene til å være deres operative forsknings- og utviklingsselskaper på det biomarine området. Andre organisasjoner/selskaper med relevans for foreningens formål kan også opptas som medlemmer.

 

Styret

BY Styremedlemmer Varamedlemmer For kommunen
Tromsø Kathrine Tveiterås (UiT) Erik Lundblad (UiT) Øyvind Rasmussen
Bodø Reid Hole (UiN) Mona Lindal (Bodø kommune) Mona Lindal
Trondheim
Karl Almås (SINTEF) Astrid Haugslett (Trondheimsregionen) Morten Wolden
Ålesund Astrid Eidsvik (Rådmann i Ålesund) Per Erik Dalen (GCE Blue Maritime) Anne Mette Liavaag
Stavanger Eivin Helland (Blue Planet) Andreas Heskestad (Greater Stavanger)
Anna-Marie Antonius
Bergen Tanja Hoel (NCE Seafood Innovation)
Øyvind Paasche (UiB) Elin Sjødin Drange
Observatør
Oslo Paul Midtlyng (NMBU)

 

Foreningen har i dag 5 medlemmer: