greater stavanger

Nytt sekretariat

Etter to år med sekretariatet for Storby Marin leverte Fiskeriforum Vest stafettpinnen videre til Greater Stavanger ved Andreas Heskestad.

Greater Stavanger arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion og arbeider for å skape flere arbeidsplasser i Stavanger regionen. Det er 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune som utgjør Greater Stavanger mens det er Forus Næringspark som eier organisasjonen. Les mer om Greater Stavanger.