Kristian-Henriksen
Kristian Henriksen
Daglig leder NCE Aquatech Cluster.
Henriksen har jobbet med fiskeri og havbruk, både på forskningssiden og som forretningsutvikler.