Hvordan øke verdiskapingen og veksten i den marine sektor?

Storby-Marin-banner_fullwidthStorby Marin-nettverket, som Greater Stavanger er medlem i, inviterer deg til konferanse i Oslo 11. april om hvordan vi kan øke verdiskapningen og veksten i den marine sektor.

Seminaret vil rette søkelyset på hvordan vi skal hevde Norge i den internasjonale marine konkurransen. For en sjømatnasjon som Norge må det investeres i gode utdanningstilbud som er relevant for marin sektor. Hvordan kan storbyene bidra til å styrke tilgangen til kompetent arbeidskraft til marin sektor, og dermed utvikle regional kunnskapsstruktur og vekst for hele landet? Et viktig tema i seminaret vil være samarbeidsmodeller til hvordan vi skal bygge den fremtidige kunnskapsinfrastrukturen. Meld deg på konferansen her.

Tidspunkt: Mandag 11.april, kl. 08.30 – 15.30
Sted: Universitetet i Oslo, DOMUS Academica, Karl Johans gate 47
Seminareter GRATIS. Påmeldingsfrist 1. april.

PROGRAM

Kl. 08.30 – 09.00
Registrering m/kaffe

Moderator: Arne Hjeltnes

09.00 – 09.15
Velkommen 
Innovasjonsmotorer for Norges marine konkurransekraft ved storbyene

09.15 – 09.30
Havbruksnæringens utvikling i Norge 
Professor Nils Chr. Stenseth
Fra grunnleggende vitenskap til næringssuksess

09.30 – 09.50
Effektiv og bærekraftig arealbruk i næringen – areal til begjær? 
Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet
Utvalgsrapport 2011: «Areal til begjær” Arealutvalgets anbefalinger 5 år etter, – hva har skjedd?

09.50 – 10.05
Evner vi å skape en positiv utvikling?
Even Søfteland, Capmare

10.05 – 10.20
«Blå bioøkonomi»
Reid Hole, Dekan ved Nord Universitet

10.20 – 10.40
Nye muligheter for videreforedling av fisk
PhD. Bjørn Roth, Forsker ved Nofima

10.40 – 11.00
Pause

11.00 – 11.20
Hvordan kan marin forskning bidra til målsetning om vekst?
Øyvind Paasche, Leder Bergens marine forskningsklynge

11.20 – 11.40
Finansiering av fremtidig vekst
Øivind Andersen, Danske Bank
Kapitaltilgang, risiko og avlastning, restruktureringskost

11.40 – 13.00
Lunsj på restaurant 
Eik, Universitetsgata 11

13.00 – 13.25
Hvordan tilrettelegger forvaltningen for vekst og utvikling? 
Direktør Jens Christian Holm, Fiskeridirektoratet
Om virkemidler for innovasjon og handlingsregler i produksjonsområder

13.25 – 13.40
Øykommuner med distriktsvennlig næring, nye arbeidsplasser og muligheter  
Ordfører på Frøya, Berit Flåmo

13.40 – 14.05
Nærings- og fiskeridepartementet
Statssekretær Ronny Berg

14.05 – 14.20
Pause

14.20 – 15.00
Paneldebatt om løsninger for å oppnå vekst og verdiskaping 

15.00 – 15.15
Omdømme - ut i det blå...
Arne Hjeltnes

15.15 – 15.30
Oppsummering og avslutning 
Karl Almås
MELD DEG PÅ HER!