logo_regjering

Åpner for vekst men stiller strenge lusekrav

I en pressemelding 23.06.2014 melder Fiskeriminister Elisabeth Aspaker om at regjerningen åpner for fem prosent vekst i oppdrettsnæringen men stiller strenge lusekrav. Dette vil bli fulgt opp med økt kontroll, særlig fra mattilsynet. Forslaget som Stoltenberg regjeringen  sendte 11.oktober 2013 om rullerende gjennomsnittlig MTB blir nå lagt bort sier Fiskeriministeren i sin pressemelding. Les hele pressemeldingen.